Hakkımızda

Kurumsal Çözüm İşbirliklerimiz

Kurumsal Çözüm İşbirliklerimiz

KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Yalın Mekatronik; T.C. Sanayi Bakanlığına bağlı güçlü destekleme birimi olan Kosgeb İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Müdürlüğü (KOSGEB) tarafından desteklenerek, bir kuluçka merkezi olan İ.T.Ü. Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde (İTÜ TEKMER) kurulmuştur ve bu iki kurum arasındaki işbirliği o günden beri artarak devam etmektedir. Bu işbirliği çerçevesinde Ar-Ge'de dahil olmak üzere çeşitli projeleri desteklenmekte olan Yalın Mekatronik hızlı bir şekilde gelişmektedir.

2013 yılı ortası itibari ile TEKMER'den ayrılarak bugünkü adresinde faaliyetlerine devam eden Yalın Mekatronik, faaliyet gösterdiği süre içerisinde İTÜ akademisyenleri ile güçlü bağlar kurmuş, ve böylece Sanayi-Üniversite entegrasyonunda önemli roller oynayarak hem kendisinin, hem üniversitenin, hem de KOSGEB'in know-how'larını güçlendirmesine katkı sağlamıştır.

İ.T.Ü. Arı Teknokent

Yalın Mekatronik, Teknopark havuzunda kayıtlı olup, teknoloji geliştiren bir firma olduğu bu konuda yetkilendirilmiş bir kurum olan “ İTÜ Arı Teknopark” tarafından belgelendirilmiştir.